ŽĽABY VPUSTE odvodňovacie sprchové ODLUČOVAČE DRENÁŽ

logo HaVe-uni
bezpečný nákup adresse
GPSG+
e-mail:
mail to:
QR-Code

 

ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
EKO DRAIN
Prehľad systémov
Überblick über die Systeme
 •  Kompletný program DOM a ZÁHRADA
 •  Vsaky - vsakovacie bloky
 •  Drenážne a vsakovacie systémy
 •  Líniové a bodové odvodňovacie systémy
 •  Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
 •  Odlučovače ropných látok a tukov
 •  Antikoro odvodňovacie a potrubné systémy z nehrdzavejúcej ocele
 •  Špeciálny program ACO ŠPORT

 


 

Kompletný program DOM a ZÁHRADA

Kompletný program DOM a ZÁHRADA
ACO katalóg DOM+ZÁHRADAklik
ACO katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)
aco dom+zahrada klik
kúpeľňové / sprchové
podlahové / odtokové
žľaby a vpuste
MEA katalóg DOM+ZÁHRADAklik
MEA katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)
klik
Čistiareň odpadových vôd
ČOV

 


 

Vsaky - vsakovacie systémy

Vsaky - vsakovacie systémy
koeficient vsakovaniaklik
určenie Koeficient vsakovania (kf)
(pdf)
klik
Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody stočné.
ACO vsakyklik
ACO
vsakovacie systémy
(pdf)
MEA vsakyklik
MEA
vsakovacie systémy
(pdf)

 


 

Drenážne systémy

Drenážne systémy
Katalóg Drenáž+Vzaky
klik
prospekt (pdf)
fränkische  

 


 

Líniové a bodové odvodňovacie systémy

Líniové a bodové odvodňovacie systémy
  odvodňovacie systémyklik  

 


 

Bodové odvodňovacie systémy z liatiny

Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
aco liatinove poklopyklik
ACO liat. poklopy (pdf)
liatiny  
aco mostne odvodnenieklik
ACO mostné odvodnenie (pdf)

 


 

Odlučovače ropných látok a tukov

Odlučovače ropných látok a tukov
Odlučovače ropných látokklik
Odlučovače ropných látok
klik  

 


 

Odvodnenie z antikorovej ocele

Odvodnenie z antikorovej ocele
Katalóg NEREZ+SANITAklik
prospekt (pdf)
klik  

 


 

Špeciálny program ACO ŠPORT


Špeciálny program ACO ŠPORT
Drenaž sport. ihriskoklik
prospekt (pdf)
klik  

 

  CSS ist valide! w3org.css Valid HTML5w3org.html © 2016 HaVe-uni