ODVODŇOVACÍE SYSTÉMY ŽĽABY (liniové / štrbinové) + uličné VPUSTE HYDRO-BG ACO HAURATON MEA RONN

PREDAJ v celej SR ✓ odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, mriežky, liatinové, pozinkované, mriežkové štrbinové kúpeľňové sprchové podlahové

 img  img  img
x x
x
e-mail:
 

LÍNIOVÉ + BODOVÉ ODVODŇOVACÍE SYSTÉMY
LINIEN + PUNKT ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
EKO DRAIN

Prehľad / Überblick
tr. a15 tr.B125 tr.c250 tr.d400 tr.e600 tr. f900
A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900
do 1,5 t do 12,5 t do 25 t do 40 t do 60 t do 90 t
Pre plochy okolo rodinných domov, garáží a podobné plochy. Pojazdné osobnými autami do 1,5 t Cesty pre chodcov, pešie zóny a podobné plochy, parkoviská osobných vozidiel Odvodňovacie žľaby zasahujúce maximálne 0,5m do vozovky a postranných pásov ciest Jazdné pruhy ulíc, pešie zóny, parkovištia osobných a nákladných vozidiel a podobné využívanie vozidiel Verejné dopravné plochy s mimoriadnym zaťažovaním, napr. cesty v priemyselných organizáciách Zvláštne plochy, napr. letištné plochy, plochy letištných hangárov

Radi Vám poradíme pri výbere vhodného systému a jeho presnej projekcii
Wir beraten Sie gern bei der Auswahl des richtigen Systems und bei dessen genauer Projektierung
x

prinzipieller Aufbau typ sklonu / Gefaellearten
Obrázok vyššie nám ukazuje princíp vyskladania všetkých líniových odvodňovacích systémov
Die oben zu sehenden Abbildungen zeigen den prinzipiellen Aufbau aller Linienentwässerungssysteme
  • Vo väčšine prípadov je vodorovný spád a vnútorná šírka 100 mm celkom postačujúci
    in den überwiegenden Fällen ist eine Linie ohne Gefälle und eine Nennweite von 100 mm vollkommen ausreichend
  • výstup môže byť ukončený vpusťou
    Der Ausgang kann mit oder ohne Abflußteil (nur durch Rohr) erfolgen

 
xnach oben zurück
 

   © 2024 HaVe-uni