cenník zámková betónová obrubník odlučovač žľab

špecializovaný predaj v celej SR - cenník + katalóg PREMAC, cenník + katalóg SEMMELROCK, cenník + katalóg CHYŽBET, cenník + katalóg Hydro-BG

logo HaVe-uni
bezpečný nákup adresse
GPSG+
e-mail:
mail to:
QR-Code
 
Obsah
  • AKCIOVÉ LETÁKY
  • PRE DOM + ZÁHRADU
  • ZÁMKOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA + iné betónové dlažby
  • ODVODŇOVACIE ŽĽABY + VPUSTE
  • CHODNÍKOVÉ, TERASOVÉ, ZÁHRADNÉ PLATNE
  • ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK + LAPAČE TUKOV
  • PLOTY, SVAHY, STENY, MÚRIKY
  • DRENÁŽNE- + VSAKOVACIE SYSTÉMY
  • OBRUBNÍKY, DOPLNKY, ŠALOVAČKY, PRVKY HRUBEJ STAVBY
 

(kliknite na obrázky)
AKCIOVÉ LETÁKY
klik leták

JESENNÁ AKCIA
Semmelrock
klik leták

AKCIA
zámková DLAŽBA
klik leták

AKCIA
chodníkové PLATNE
klik leták

AKCIA dlažba
"HARMONIA"
klik leták

AKCIA dlažba
"CITYTOP kombi"
klik leták

AKCIA dlažba
"LITELO"
klik leták

AKCIA dlažba
"TRENTO"
klik leták

AKCIA dlažba
KLASIKO kombi
klik leták

AKCIA
dlažba KLASIKO
klik leták

AKCIA dlažba
"SASSO"
klik leták

AKCIA
CITY dlažba
klik leták

AKCIA dlažba
"ACCORDO"
klik leták

AKCIA dlažba
"RETTANGO"
klik leták

AKCIA dlažba
"CITYTOP Grande"
klik leták

AKCIA dlažba
"SUPREMA"
klik leták

AKCIA dlažba
"APPIA ANTICA kombi"
klik leták

AKCIA dlažba
"NOVA 7"
klik leták

AKCIA dlažba
"ASTI kombi"
klik leták

AKCIA
Klinker dlažba
klik leták

AKCIA
šalovacie tvárnice
   
klik Čo by ste mali vedieť
klik vzory kladenia

 


 

(kliknite na obrázky)
ZÁMKOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA + iné betónové dlažby
x   výrobky CHYŽBET  
klik cenník
"Dlažba"
klik katalóg
"Dlažba"
 
klik cenník
(celý)
klik katalóg
"otĺkaná dlažba"
klik katalóg
"vymývaná dlažba"
 
klik katalóg
(celý)
 
logo semmelrock   výrobky SEMMELROCK  
klik cenník (celý)
klik katalóg
"Dlažba"
klik katalóg
klinker dlažba "PENTER"
klik katalóg (celý)
klik katalóg
"BRADSTONE"
klik katalóg
záhradné prvky "BRADSTONE"
klik technický katalóg
klik Čo by ste mali vedieť
 
x   výrobky PREMAC  
klik cenník
"Dlažba"
klik cenník dlažba
"EKO Program"
klik Inšpirácia
"Dlažbové trendy"
klik cenník (celý)
klik katalóg dlažba
"POLIGONO"
 
klik technické
poznámky a vzory
klik technický katalóg
 
(kliknite na obrázky)
CHODNÍKOVÉ, TERASOVÉ + ZÁHRADNÉ PLATNE
x   výrobky CHYŽBET  
klik cenník
"Platne"
klik katalóg
"Platne"
klik cenník
(celý)
klik katalóg
(celý)
 
logo semmelrock   výrobky SEMMELROCK  
klik cenník (celý)
klik katalóg
"Platne"
klik katalóg
"BRADSTONE"
klik katalóg (celý)
klik katalóg
záhradné prvky "BRADSTONE"
 
klik technický katalóg
klik Čo by ste mali vedieť
 
x   výrobky PREMAC  
klik cenník
"Platne"
klik Inšpirácia
"Dlažbové trendy"
 
klik cenník (celý)
   
klik technické
poznámky a vzory
klik technický katalóg
 
(kliknite na obrázky)
PLOTY, SVAHY, STENY, MÚRIKY
x   výrobky CHYŽBET  
klik cenník
"Ploty"
klik katalóg
"Ploty"
klik cenník
(celý)
klik katalóg
(celý)
 
logo semmelrock   výrobky SEMMELROCK  
klik cenník (celý)
klik katalóg
"PLOTY"
 
klik katalóg (celý)
klik katalóg
záhradné prvky "BRADSTONE"
 
klik technický katalóg
klik Čo by ste mali vedieť
 
x   výrobky PREMAC  
klik cenník
"Svahy, Ploty, Steny"
klik Inšpirácia
"Dlažbové trendy"
 
klik cenník (celý)
   
klik technické
poznámky a vzory
klik technický katalóg
 
(kliknite na obrázky)
OBRUBNÍKY, DOPLNKY, ŠALOVAČKY + PRVKY HRUBEJ STAVBY
x   výrobky CHYŽBET  
klik cenník
"Obrubníky + Doplnky"
klik katalóg
"Obrubníky + Doplnky"
klik cenník
(celý)
klik katalóg
(celý)
klik katalóg
"kanalizačný program"
     
 
logo semmelrock   výrobky SEMMELROCK  
klik cenník (celý)
klik katalóg
"Obrubníky + Doplnky"
 
klik katalóg (celý)
klik katalóg
záhradné prvky "BRADSTONE"
 
klik technický katalóg
klik Čo by ste mali vedieť
 
x   výrobky PREMAC  
klik cenník (celý)
klik katalóg + cenník
"Obrubníky + Doplnky"
 
klik Inšpirácia
"Dlažbové trendy"
klik katalóg + cenník
"Šalovačky, Murovačky, Stropy"
 
klik technická príručka
strop "PREDOS"
klik technická príručka
strop "PREMACO"
 
(kliknite na obrázky)
KOMPLETNÝ PROGRAM PRE DOM + ZÁHRADU
x   výrobky MEA  
klik katalóg
"Dom a záhrada"
klik katalóg
MEA Multinorm
pivničné svetlíky
(anglické dvorce)
klik katalóg
MEA Max
pivničné svetlíky
(anglické dvorce)
max.vyška do 230cm
klik katalóg
MEA Vector
pivničné svetlíky
(anglické dvorce)
do 350/430/100cm
 
x   výrobky ACO  
klik katalóg + cenník
"Dom a záhrada"
klik katalóg
plastové žľaby "ACO HexaSelf"
klik katalóg + cenník
žľaby a vpuste "ACO Self"
klik katalóg + cenník
zatrávňovacie panely "ACO Self"
klik katalóg + cenník
"ACO Self" rohožky pre čistenie obuv
klik katalóg
"ACO EkoBord" plastový obrubník
klik katalóg
"ACO Clara Home" čistiareň odpadových vôd
klik katalóg
"ACO Junior" pivničný podlahový vpust s integrov. spätnou klapkou
klik katalóg + cenník
"ACO Markant" pivničné svetlíky (anglické dvorce)
klik katalóg + cenník
"ACO Markant" plastové okna
klik katalóg
"ACO opti-drän" Systém pre drenážovanie budov
klik katalóg + cenník
ACO Drenážne + vsakovacie systémy
klik katalóg + cenník
"ACO Sanita" sprchové žľaby a vpuste
     
 
x   výrobky HYDRO-BG  
klik katalóg
vsakovací systém
     
 
(kliknite na obrázky)
ODVODŇOVACIE ŽĽABY - VPUSTE - KÁBLOVÉ ŽĽABY - GARÁŽOVÉ ŽĽABY - ŠTRBINOVÉ ŽĽABY
x   výrobky HYDRO-BG  
klik katalóg
betónové odvodňovacie + oceľové žľaby
klik katalóg
káblové žľaby
klik katalóg
dopravné systémy
klik katalóg
železničný program
klik katalóg
oceľové žľaby

- fasádne žľaby
- terasové žľaby
- garážové žľaby
     
 
x   výrobky ACO  
klik katalóg + cenník
ACO "XtraDrain" žľaby a vpuste
     
klik katalóg
ACO mostné odvodňovane
klik katalóg
ACO Passavant šachtové poklopy + systémy z liatiny
klik katalóg
ACO strešné a podlahové vpusty
klik katalóg
ACO Antikoro
 
(kliknite na obrázky)
ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK + LAPAČE TUKOV
x   výrobky HYDRO-BG  
klik katalóg
odlučovače ropných látok
klik katalóg
lapače tukov
   
 
x   výrobky ACO  
klik katalóg
ACO odlučovače ropných látok a tukov
klik katalóg
ACO čistiarne odpadových vôd
   
 
(kliknite na obrázky)
DRENÁŽNE- + VSAKOVACIE SYSTÉMY
x   výrobky ACO  
klik manuál
ACO "Fränkische" odvodnenie + drenážovanie stavebných pozemkov
klik katalóg
ACO "Fränkische" drenážne + vsakovacie systémy
klik katalóg
ACO drenážne systémy + káblové chráničky
klik katalóg
AQUA "PIPE" potrubný systém
 Špeciálny program Sport  
klik katalóg
ACO "Sport" špeciálny program
     
 
    CSS ist valide!w3org.css  Valid HTML5w3org.html   © 2019 HaVe-uni  Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte s ich používaním.