zemné hydroizolačné FÓLIE Fatrafol, predaj v celej SR

hydroizolačná fólia, radónová izolácia, fólie proti zemnej vlhkosti, Fatrafol 803, Ekoplast 806, Aquaplast 805, zemné fólie proti ropným látkam

FATRAFOL 803 (izolácie proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu)

EKOPLAST 806 (izolácie proti ropným látkam vrátane benzínu a radónu)

AQUAPLAST 805 (izolácie bazénov, záhradných jazierok a pod.)
 img img img
logo HaVe-uni
bezpečný nákup adresse
GPSG+
e-mail:
mail to:
QR-Code
 
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
ISOLIERFOLIEN
Konštrukčné a technologické predpisy k stiahnutiu
FATRAFOL
 
izolácia základov proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu
Fatrafol 803fatrafol 803 FATRAFOL 803
 • proti zemnej vlhkosti
 • proti stekajúcej vlhkosti
 • proti tlakovej vode
  (od hrúbky 1,5 mm)
 • proti radónová izolácia
 
izolácia základov proti ropným látkam, benzínu a radónu
Ekoplast 806ekoplast 806 EKOPLAST 806
 • ochrana proti radónovému nebezpečenstvu
 • proti ropným látkam vrátane benzínu
 • proti zemnej vlhkosti
jazierková fólia pre záhradné jazierka a vodné plochy
Aquaplast 805aquaplast 805 AQUAPLAST 805
x
 

FATRAFOL 803   (izolácie proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu)
 • vyrábaná v hrúbkach 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm
 • osvedčená certifikátom podľa normy ČSN EN 13967:2005
Úžitkové vlastnosti:
 • dokonalá a spoľahlivá proti radónovému nebezpečenstvu
 • vysoká pevnosť a prieťažnosť
 • trvalá pevnosť v tlaku
 • vynikajúca zvariteľnosť
 • možnosť dokonalého prevedenia detailov
 • dokonalá plynotesnosť spojov
 • pružnosť a ohybnosť za chladu
 • odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
 • výborná odolnosť proti perforácii
 • odolnosť proti prerastaniu koreňov
 • výborná chemická odolnosť
 • odolnosť proti agresívnemu prostrediu
 • zdravotná a ekologická nezávadnosť
 • vysoká životnosť
FATRAFOL 803
je vzhľadom k výbornej chemickej odolnosti voči prevažnej väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí, určená predovšetkým k izoláciám pozemných a podzemných častí stavieb proti agresívnej tlakovej a presakujúcej vode a ďalej ako izolačná vrstva izolačných systémov proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd. S ohľadom na veľmi nízku priepustnosť fólie pre radón a možnosť zhotovenia dokonale plynotesných spojov i detailov, vytvára izolačný povlak a zároveň protiradónovú bariéru.
Je ďalej vhodná na izolácie vodných stavieb, tunelov, zemných nádrží, jímok, poľnohospodárskych stavieb a úložísk priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá odolnosti fólie garantované výrobcom. Fóliu je možné vzájomne spájať zváraním horúcim vzduchom, vykurovacím klinom alebo lepením tetrahydrofuránom. Poistenie tesnosti spojov môže byť vykonané zálievkovou hmotou. Manipuláciu, kladenie a spájanie fólie možno vykonávať za teplôt od -5 ° C. Proti mechanickému poškodeniu sa fólia obojstranne chráni netkanou textíliou zo syntetických vlákien.
Vlastnosť MJ Hodnota
Hrúbka PVC vrstvy (mm) 0,6 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0
Šírka (mm) 1300 1300 2000 1300 2000 1200
Množstvo fólie na roli (m2) 65 39 60 26 40 18
Plošná hmotnosť (kg.m-2)
(informatívna hodnota)
0,76 1,27 1,27 1,9 1,9 2,54
Farba hnedá, mliečne priesvitná
 

EKOPLAST 806   (proti ropným látkam, benzínu a radónu)
 • spoľahlivá ochrana proti znečisteniu spodných vôd
 • vyrábaná v hrúbkach 1,0 / 1,5 mm
 • osvedčená certifikátom podľa normy ČSN EN 13967:2005
Medzi vynikajúce vlastnosti patrí:
 • dokonalá a spoľahlivá ochrana proti radonovému nebezpečenstvu
 • vysoká pevnosť a prieťažnosť
 • vynikajúca zvariteľnosť
 • pružnosť a ohybnosť za chladu
 • dobrá chemická odolnosť proti ropným produktom
 • minimálna priepustnosť pre ropné látky
 • znížená horľavosť
 • znášanlivosť s bitúmenmi
EKOPLAST 806
je určená na vytváranie izolačných plášťov u objektov pre manipuláciu a dočasné skladovanie vybraných ropných látok proti ich úniku do podzemných a povrchových vôd.
Je vhodná napríklad pre tesnenie manipulačných plôch, havarijných a záchytných jímok proti únikom benzínov, petroleja, motorovej a vykurovacej nafty, vykurovacích olejov.
Je možné ju použiť len ako zabudovanú, nie je určená ako vrchná povlaková vrstva a nemožno ju použiť na vykladanie nádrží pre dlhodobé skladovanie ropných látok. V izolačnom systéme môže plniť funkciu protiradónové bariéry.
Vlastnosť MJ Hodnota
Hrúbka PVC vrstvy (mm)   1,0   1,5    
Šírka (mm)   1300   1300    
Množstvo fólie na roli (m2)   39   26    
Plošná hmotnosť (kg.m-2)
(informatívna hodnota)
  1,26   1,89    
Farba čierna (tmavo šedá)
 

Súvrstvia zemného izolačného systému FATRAFOL

x x
 
 1. poistná zálievka Z-01
 2. zemné izolačné fólie
 3. separačná a ochranná textílie zo syntetických vlákien
 4. teplovzdušný zvar
 5. betónová mazanina
 

AQUAPLAST 805   (izolácie bazénov, záhradných jazierok a pod.)
 • vo farbe antracit, zelená, šedozelená a čierna
 • vyrábaná v hrúbkach 1,0 mm a 1,5 mm
Úžitkové vlastnosti:
 • veľmi dobrá odolnosť vodám o rôznej tvrdosti a agresivite
 • odolnosť voči mechanickému poškodeniu
 • rýchle a bezproblémové opracovanie všetkých detailov jazierka
 • vysoká elasticita a poddajnosť
 • výborná zvariteľnosť
 • dlhodobá bezporuchová funkcia izolácie jazierka
 • prispôsobivosť členitosti podkladu jazierka
 • zdravotná a ekologická nezávadnosť jazierka
Jazierková fólia AQUAPLAST 805
Je nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T podľa STN EN 13967. Fólia je stabilizovaná voči UV žiareniu a má veľmi dobrú chemickú odolnosť voči všetkým v prírode sa vyskytujúcim vodám bez rozdielu množstvo minerálov a prírodných látok v nej rozpustených.
Je určený predovšetkým k vykladaniu záhradných jazierok, určených na pestovanie vodných rastlín, kde bráni stratám vody priesakom. Fólia je ďalej vhodná na izoláciu rybníkov, požiarnych nádrží, drobných vodných rezervoárov, zavlažovacích nádrží a pod.. Aplikovaná fólia je neškodná pre ryby a vodné rastliny.
Manipuláciu, spájanie a kladenie jazierkové fólie AQUAPLAST 805 možno vykonávať za teplôt nad 0 ° C, aplikáciu fólie sa však odporúča vykonávať za teplôt nad 10 ° C. Fólie je možné vzájomne spájať zváraním horúcim vzduchom. Presah fólie pri fúziách musí byť vo všetkých prípadoch najmenej 50 mm. Pre zachovanie dlhodobej funkčnosti izolačného povlaku sa odporúča fóliu chrániť proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom vhodným ochranným materiálom (napr. syntetickou geotextíliou zaťaženú betónovými prefabrikátmi, zeminou a pod).
Jazierková fólia AQUAPLAST 805/V
Je nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T podľa EN 13967. Fólia je stabilizovaná voči UV žiareniu a má veľmi dobrú chemickú odolnosť voči všetkým v prírode sa vyskytujúcim vodám bez rozdielu množstva minerálov a prírodných látok v nej rozpustených.
Je určená predovšetkým k izolovaniu záhradných jazierok, určených k pestovaniu vodných rastlín, kde bráni stratám vody priesakom. Fólia je ďalej vhodná k izolácii rybníkov, požiarnych nádrží, drobných vodných rezervoárov, zavlažovacích nádrží apod. Aplikovaná jazierková fólia AQUAPLAST 805 je neškodná pre ryby a vodné rastliny.
Jazierková fólia AQUAPLAST 805/V-F
Je nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) typ T podľa EN 13967. Jazierková fólia je vyrobená extrúziou z vybraných druhotných surovín z PVC-P o definovanom zložení a bez obsahu iných polymérnych materiálov.
Je určená predovšetkým k výrobe zvarencov pre vykladanie záhradných jazierok, drobných vodných rezervoárov, zavlažovacích nádrží apod..
Vlastnosť MJ Hodnota
  805 805 805/V 805/V 805/V-F 805/V-F
Hrúbka PVC vrstvy (mm) 1.0 1,5 1.0 1,5 0.9 1.5
Šírka (mm) 1300 1300 2000 2000 2000 2000
Množstvo fólie na roli (m2) 39 26 50 30 50 30
Plošná hmotnosť (kg.m-2)
(informatívna hodnota)
1.27 1,9 1.28 1,92 1.22 2.03
Farba čierna (tmavo zelená)

Odporúčaná štruktúra záhradného jazierka
x
 
    CSS ist valide!w3org.css  Valid HTML5w3org.html   © 2018 HaVe-uni  Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte s ich používaním.