žľaby vpuste vsaky odvodňovacie kablové ✓ Dodávame v celej SR CZ EU

žľaby vpuste odlučovače drenáž kablové odvodňovacie aco mea alfatec

img img img
logo HaVe-uni
bezpečný nákup adresse
GPS
e-mail:
mail to:
QR-Code
 
ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
EKO DRAIN
Prehľad systémov
Überblick über die Systeme
•  Kompletný program DOM a ZÁHRADA
•  Vsaky - vsakovacie bloky
•  Drenážne a vsakovacie systémy
•  Líniové a bodové odvodňovacie systémy
•  Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
•  Odlučovače ropných látok a tukov
•  Antikoro odvodňovacie a potrubné systémy z nehrdzavejúcej ocele
•  Špeciálny program ACO ŠPORT

Kompletný program DOM a ZÁHRADA
ACO katalóg DOM+ZÁHRADAklik
ACO katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)
aco dom+zahrada klik
Čistiareň odpadových vôd
ČOV
MEA katalóg DOM+ZÁHRADAklik
MEA katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)

Vsaky - vsakovacie systémy
Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody stočné.
EKODREN vsakyklik
EKODREN
vsakovacie systémy
(pdf)
klik koeficient vsakovaniaklik
určenie Koeficient vsakovania (kf)
(pdf)
 

Drenážne systémy
klik
prospekt (pdf)
fränkische  

Líniové a bodové odvodňovacie systémy
  odvodňovacie systémyklik  

Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
aco liatinove poklopyklik
ACO liat. poklopy (pdf)
liatiny chyzbet kanalizacny programklik
Chyžbet
betón. kanalizačný program (pdf)
aco mostne odvodnenieklik
ACO mostné odvodnenie (pdf)

Odlučovače ropných látok a tukov
Odlučovače ropných látokklik
Odlučovače ropných látok
klik  

Odvodnenie z antikorovej ocele
Katalóg NEREZ+SANITAklik
prospekt (pdf)
klik  

Špeciálny program ACO ŠPORT
Drenaž sport. ihriskoklik
prospekt (pdf)
klik  
 
    CSS ist valide!w3org.css  Valid HTML5w3org.html   © 2024 HaVe-uni  Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte s ich používaním.