ŽĽABY VPUSTE odvodňovacie sprchové ODLUČOVAČE DRENÁŽ

 img  img  img
logo HaVe-uni
bezpečný nákup adresse
GPSG+
e-mail:
mail to:
QR-Code
 
ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
EKO DRAIN
Prehľad systémov
Überblick über die Systeme
•  Kompletný program DOM a ZÁHRADA
•  Vsaky - vsakovacie bloky
•  Drenážne a vsakovacie systémy
•  Líniové a bodové odvodňovacie systémy
•  Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
•  Odlučovače ropných látok a tukov
•  Antikoro odvodňovacie a potrubné systémy z nehrdzavejúcej ocele
•  Špeciálny program ACO ŠPORT

Kompletný program DOM a ZÁHRADA
ACO katalóg DOM+ZÁHRADAklik
ACO katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)
aco dom+zahrada klik
Čistiareň odpadových vôd
ČOV
MEA katalóg DOM+ZÁHRADAklik
MEA katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)

Vsaky - vsakovacie systémy
Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody stočné.
ACO vsakyklik
ACO
vsakovacie systémy
(pdf)
klik koeficient vsakovaniaklik
určenie Koeficient vsakovania (kf)
(pdf)
MEA vsakyklik
MEA
vsakovacie systémy
(pdf)

Drenážne systémy
klik
prospekt (pdf)
fränkische  

Líniové a bodové odvodňovacie systémy
  odvodňovacie systémyklik  

Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
aco liatinove poklopyklik
ACO liat. poklopy (pdf)
liatiny chyzbet kanalizacny programklik
Chyžbet
betón. kanalizačný program (pdf)
aco mostne odvodnenieklik
ACO mostné odvodnenie (pdf)

Odlučovače ropných látok a tukov
Odlučovače ropných látokklik
Odlučovače ropných látok
klik  

Odvodnenie z antikorovej ocele
Katalóg NEREZ+SANITAklik
prospekt (pdf)
klik  

Špeciálny program ACO ŠPORT
Drenaž sport. ihriskoklik
prospekt (pdf)
klik  
 
    CSS ist valide!w3org.css  Valid HTML5w3org.html   © 2019 HaVe-uni  Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte s ich používaním.