ŽĽABY VPUSTE odvodňovacie sprchové ODLUČOVAČE DRENÁŽ

logo HaVe-uni
bezpečný nákup adresse
GPSG+
e-mail:
mail to:
QR-Code

 

ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
EKO DRAIN
Prehľad systémov
Überblick über die Systeme
•  Kompletný program DOM a ZÁHRADA
•  Vsaky - vsakovacie bloky
•  Drenážne a vsakovacie systémy
•  Líniové a bodové odvodňovacie systémy
•  Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
•  Odlučovače ropných látok a tukov
•  Antikoro odvodňovacie a potrubné systémy z nehrdzavejúcej ocele
•  Špeciálny program ACO ŠPORT

 


 

Kompletný program DOM a ZÁHRADA

Kompletný program DOM a ZÁHRADA
ACO katalóg DOM+ZÁHRADAklik
ACO katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)
aco dom+zahrada klik
kúpeľňové / sprchové
podlahové / odtokové
žľaby a vpuste
MEA katalóg DOM+ZÁHRADAklik
MEA katalóg
"DOM + ZÁHRADA"
(pdf)
klik
Čistiareň odpadových vôd
ČOV

 


 

Vsaky - vsakovacie systémy

Vsaky - vsakovacie systémy
Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb o výpočte vôd z povrchového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody stočné.
ACO vsakyklik
ACO
vsakovacie systémy
(pdf)
klik koeficient vsakovaniaklik
určenie Koeficient vsakovania (kf)
(pdf)
MEA vsakyklik
MEA
vsakovacie systémy
(pdf)

 


 

Drenážne systémy

Drenážne systémy
klik
prospekt (pdf)
fränkische  

 


 

Líniové a bodové odvodňovacie systémy

Líniové a bodové odvodňovacie systémy
  odvodňovacie systémyklik  

 


 

Bodové odvodňovacie systémy z liatiny

Bodové odvodňovacie systémy z liatiny
aco liatinove poklopyklik
ACO liat. poklopy (pdf)
liatiny  
aco mostne odvodnenieklik
ACO mostné odvodnenie (pdf)

 


 

Odlučovače ropných látok a tukov

Odlučovače ropných látok a tukov
Odlučovače ropných látokklik
Odlučovače ropných látok
klik  

 


 

Odvodnenie z antikorovej ocele

Odvodnenie z antikorovej ocele
Katalóg NEREZ+SANITAklik
prospekt (pdf)
klik  

 


 

Špeciálny program ACO ŠPORT


Špeciálny program ACO ŠPORT
Drenaž sport. ihriskoklik
prospekt (pdf)
klik  

 

  CSS ist valide! w3org.css Valid HTML5w3org.html © 2018 HaVe-uni